Само специален човек може да чуе това, което детето не казва!

Развитието на правилен говор, добрите умения за изразяване, ясната дикция и правилната артикулация са основната цел на логопедичната работа. Способността за общуване и комуникация значително затруднява образователните постижения при децата, социалното общуване и личностната им реализация. Ако имате притеснения за начина, по който протича езиково-говорното развитие на Вашето дете, не се колебайте да му запишете час за консултация.

Кога да потърсите логопед?
BALONCHE 22
Ако до тригодишна възраст детето Ви:

 Ако до 1,5 години не иска да пие от чаша –   в този случай това това е знак ,че детето диша през устата ,а не през носа. Това затруднява появата на някои звукове (сонорните- л,м,н,);

 Ако след 1,5 години детето не образува никакви думи и не се наблюдава звукоподражание;

 Ако след 2-рата годинка липсват „к“ и „г“ в говора на детето. Липсата на дори един звук възпрепятства цялостно артикулацията;

 Ако около 3-годишна възраст детето бута езика между зъбите си когато говори;

  Не говори или пък говори малко и неправилно, има проблеми с разбирането, не желае да повтаря срички и думи;

BALONCHE 00
Ако в предучилищна възраст детето Ви:

Не разпознава буквите визуално;

Не се ориентира в посоките ляво-дясно, горе-долу;

  Има проблем с овладяването на цветовете;

  Затруднява се да брои в прав и обратен ред до 10;

  Трудно му е да се облича само, да закопчава копчета, да връзва връзки, да рисува, оцветява и изрязва;

  Не артикулира (произнася) правилно, пропуска или заменя някои звукове – к, г, т, д, в, ф, с, з, ц, ш, ж, ч, щ, р, л

  Има бебешки говор – затруднява се да изговаря многосрични думи – размества, пропуска или разменя сричките в думата;

Има неправилен словоред на думите, когато съставя изречение;

  Има трудности да разказва последователно;

  Заеква, прави гримаси когато се опитва да каже нещо;

  Говори бързо или твърде бавно и е трудно да се общува с него;

BALONCHE 11
Ако в начална училищна възраст детето Ви се затруднява с:​

Писането – заменя сходни букви и звукове; пропуска, добавя или размества букви и срички, пише разделено части на една дума, слива съседни думи, не спазва редовете;

  Четенето – чете бавно, побуквено, заменя сходни звукове и букви; пропуска и добавя звукове и срички, неразбиране на прочетеното;

Смятането – трудности в изписването на числата в последователен ред, пресмятане на даден резултат (прибаване или изваждане), разпознаване на астрономическо време;

КОНТАКТИ
ПИШЕТЕ НИ:    ПОСЕТЕТЕ НИ: