УСЛУГИ

Логопедична консултация за деца

Нарушена артикулация (фонологични нарушения, дислалия) – изразяват се в липса, замяна, изопачено или неправилно произнасяне на звук или група от звукове

Нарушения в плавността на речта (физиологично заекване, заекване на развитието, невротично заекване, неврозоподобно заекване, запъване, патологично бърз говор (тахилалия), патологично бавен говор (брадилалия). Промяна в плавността темпа, ритъма и интонацията на речта следстие въздействието на остра психична травма, стрес или при наличие на дискретна органична патология

Несформираност на езиковата система (късно проговаряне, забавено езиково развитие, общо недоразвитие на речта, специфични разстройства в развитието на речта и езиковата система, алалия)

Специфични разстройства в развитието на училищните умения на базата на различна етиология – езиков или когнитивен дефицит, сензорно-интегративна дисфункция, емоционално-поведенчески проблеми (специфични обучителни трудности, специфични образователни потребности, дислексия, дисграфия, дискалкулия) с водещ симптом – нарушение в писането, четенето, смятането или овладяване на знаците и символите на писмения език

Да бъдеш добър логопед означава да бъдеш креативен, да работиш много, да се забавляваш, да виждаш промяната, която можеш да направиш. Да бъдеш гъвкав, да бъдеш част от отбор, да опитваш нови неща и да не спираш да учиш !