ЦЕНИ

 Логопедична консултация (обследване) 60мин. – 50 лв.

  Логопедична терапия (комплексна) – 45 лв.

  Терапия – нарушена артикулация – 40 лв.

  Терапия – обучителни затруднения – 40 лв.

  Терапияна езиково-говорни нарушения – 45 лв.

  Онлайн терапевтични сесии – 40лв.

  Изпреварващо обучение за деца – 40лв.